(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन शत–प्रतिशत सहायता अनुदान प्राप्त संस्थान)
गणेश खिंड मार्ग, पुणे - 411 007, महाराष्ट्र, भारत

list visiting faculty members hindi
  • Home
  •  अतिथि संकाय
अतिथि संकाय

अतिथि संकाय सदस्यो की सूची

क्र.सं नाम संगठन
1 प्रो. प्रदीप आपटे फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे
2 प्रो. वैशाली आपटे प्रबंधन सलाहकार, पुणे
3 प्रो. श्रीरंग अभ्यंकर प्रबंधन सलाहकार, पुणे
4 डॉ. धनंजय बापट संकाय एन.आई.बी.एम, पुणे
5 डॉ. नारायण बासेर संकाय, श्री जे. पटेल आईबीएम और सीए, गांधीनगर
6 प्रो. सुभाष व. भावे प्रबंधन सलाहकार, पुणे
7 प्रो. प्रतिभा भिडे प्रबंधन सलाहकार, पुणे
8 प्रो. सुरेश भोसले संकाय, एस.आई.आई.बी., पुणे
9 श्री. सुनील बोर्डे रिलायंस रिटेल, पुणे
10 डॉ. अभय गायकवाड़ संकाय सदस्य, एच.टी.सी., तलेगांव, पुणे
11 प्रो. मजिंरी गोखले प्रबंधन सलाहकार, पुणे
12 प्रो.अरविंद गुप्ता पूर्व संकाय, आई.आर.एम.ए, आनंद
13 प्रो जे.एच.जाधव पूर्व संकाय, वै.म.नी.कॉ.म, पुणे
14 श्री. एल.सी.झाम्ब निदेशक (संचालन), ईएल-ओ-मॅटिक, पुणे
15 प्रो. निधि कसेट्वार प्रबंधन सलाहकार, बेंगलुरू
16 प्रो. वी.एस. कावेरी एन.आई.बी.एम, कोंढवा
17 प्रो. अनिल केसकर निदेशक, सिंहगड इंस्टिट्यूट, पुणे
18 प्रो. आशीष कुलकर्णी प्रबंधन सलाहकार, पुणे
19 डॉ.बी.एन. कुलकर्णी निदेशक, ग्रामीण ट्रस्ट, मुंबई
20 प्रो. एम.एल.लुनावत फर्स्ट पॉलिसि, पुणे
21 श्री. एस.सी.मिश्रा पूर्व. सलाहकार, एन.सी.सी.एफ, मुंबई
22 डॉ. रावसाहेब मोहिते एवीपी, (एमसीएक्स) एफटी नॉलेज मैनेजमेंट कंपनी, मुंबई